ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชนิดของ ไคโตซาน
dot
bulletไคโตซานน้ำ
bulletไคโตซานผง
dot
ไคโตซาน ใช้งานอย่างไร
dot
bulletสำหรับกุ้ง ปลา ไก่ สุกร และวัว
bulletไคโตซานสำหรับพืช ผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ
dot
ความรู้เกี่ยวกับ ไคโตซาน
dot
bulletการใช้ในด้านเกษตร
bulletด้านการปศุสัตว์
bulletสิ่งแวดล้อม
bulletด้านการแพทย์
bulletเครื่องสำอางค์
bulletอุตสาหกรรมอาหาร
dot
Newsletter

dot
ไคโตซาน ใช้งานอย่างไร

CHITOSANPRO

ชื่อสินค้า : ไคโตซานน้ำ (Chitosan Solution)

สูตรโครงสร้าง :

รหัสสินค้า : CSP-01

ไคโตซานโปร ซีเอสพี-01 (CSP-01) เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ช่วยให้พืชสร้างภูมิคุ้มกันโรค ช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน เป็นตัวกระตุ้นเซลล์ของพืชให้ดูดซึมธาตุอาหารได้ดี ทำให้ ราก ลำต้น ใบ แข็งแรง โตเร็ว ผลดก ขั้วเหนียว ทนต่อโรค และแมลง ผลผลิตที่ได้จากการใช้ไคโตซานโปร ซีเอสพี-01 ตามปริมาณที่เหมาะสม จะทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดี และปริมาณสูง เหมาะสำหรับ พืชไร่ พืชสวน ไม้ผล ไม้ดอก และไม้ประดับ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมไคโตซานโปร ซีเอสพี-01 สามารถใช้ควบคู่กับ ปุ๋ย ฮอร์โมน หรือวิตามิน และสารเคมีอื่นๆ ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยไม่มีผลกระทบข้างเคียง

การใช้งาน

  1. พืชผัก, ไม้ดอก ใช้อัตรา 5-10 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7 วัน
  2. พืชไร่, ไม้ผล ใช้อัตรา 10-20 ซี.ซี. ต่อ น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 10 วัน
  3. ใช้เคลือบเมล็ดพันธุ์ ป้องกันเชื้อรา และแมลง ใช้อัตรา 10 ซี.ซี. ต่อ น้ำ 1 ลิตร แช่เมล็ดพันธุ์นาน 6 ชั่วโมง

รหัสสินค้า : CSP-02

ไคโตซานโปร ซีเอสพี-02 (CSP-01) เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ไคโตซานโปร ซีเอสพี-02 ถูกนำไปใช้ในการปศุสัตว์ เพื่อทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันดี มีสุขภาพแข็งแรง และอัตราการเติบโตสูง สามารถลดอัตราการตายของลูกไก่ และช่วยให้ไข่แดงสีสดขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มเนื้อในสุกร วัว และไก่ โดยไม่มีผลกระทบข้างเคียงต่อมนุษย์ เกษตรกรบางรายใช้เคลือบเปลือกไข่เพื่อยืดอายุของไข่ สำหรับในปลาช่วยให้ปลาแข็งแรงมีสีสวย รูปทรงสวยงาม ในการฟาร์มสัตว์น้ำ เช่นปลา กุ้ง ปู ไคโตซานโปร ซีเอสพี-02 จะช่วยลดปริมาณแบคทีเรียที่เกิดจากการเน่าเสียของอาหารทำให้น้ำในบ่อมีคุณภาพดี

การใช้งาน

  1. ผสมในน้ำดื่มให้ สุกร ไก่ นก และ สัตว์อื่นๆ ในอัตราส่วน ไคโตซานน้ำ ซีเอสพี-02 1 ลิตร ต่อน้ำ 1000 ลิตร
  2. ผสมอาหารให้ สุกร กุ้ง ไก่ ปลา ในอัตราส่วน ไคโตซานน้ำ ซีเอสพี-02 5 ซี.ซี. ต่อ อาหาร 1 กิโลกรัม
  3. ผสมไคโตซานน้ำ ซีเอสพี-02 1 ลิตร ต่อ น้ำ 500 ลิตร ล้างเปลือกไข่ไก่เพื่อยืดอายุของไข่สด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.